چنانچه نقد یا پیشنهادی در ارتباط با سایت دارید می توانید آن را از فرم زیر و یا با مراجه به صفحه ی ما در اینستاگرام به گوش مان برسانید.خوشحال می شویم که اگر شعر یا ترجمه ای از اشعاری که خوانده اید را سراغ دارید و دوست دارید در آرشیو ما هم باشد را با درج مشخصات دقیق آن، از طریق صفحه ارسال شعر برای ما بفرستید