• با ثبت‌نام‌ می‌توانید به پوشه‌ی شعرهای ذخیره شده در «حساب‌کاربریتان» دسترسی داشته باشید. بعد از ثبت‌نام از منوی بالای سایت و یا انتهای سایت، لینک ورود به حساب‌کاربری در دسترس است.