در صورت عدم رعایت موارد زیر، شعر منتشر نمی‌شود.

  • تنها اشعار ترجمه شده منتشر خواهند شد.
  • نام شاعر و مترجم را در انتهای مطلب درج فرمایید در غیر این صورت مطلب منتشر نخواهد شد.
  • اگر نام شاعر در آرشیو سایت ما موجود نباشد باید لینکی از بیوگرافی مختصر و تصویر آن شاعر را از سایت‌های انگلیسی یا فارسی زبان در انتهای مطلب بیاورید. از روی آن اطلاعات ما دسته بندی شاعر جدید را ایجاد خواهیم کرد.
لطفا فیلدهای مورد نیاز را تکمیل کنید.