مخاطب گرامی, سلام
اکولالیا یک پلتفرم آزاد برای آرشیو شعر جهان است. شما نیز می‌توانید با پرداخت هر مبلغی در بروزرسانی و نگهداری آن سهیم باشید. /ممنون از همراهیتان

www.idpay.ir/echolalia


موارد مصرفی کمک‌های مخاطبان

پرداخت کنندهمبلغ (تومان)مورد مصرف
سیما غلامزاده۴۰.۰۰۰تامین هزینه‌ی ماهانه سرور
پوریا سبحانیان۱۰۰.۰۰۰افزایش سرعت قالب سایت
س.ع.۵۰.۰۰۰افزایش سرعت قالب سایت
رضا فلیونی۵۰۰۰افزایش سرعت قالب سایت
خانه دوست۵۰۰۰افزایش سرعت قالب سایت
مشکات۵۰.۰۰۰افزایش سرعت قالب سایت
محمد رحمتی۲۲۲.۲۲۲افزایش سرعت قالب سایت
۱۲۳۴۹۹.۰۰۰افزایش سرعت قالب سایت
سحر احمدپور۲۰.۰۰۰افزایش سرعت قالب سایت
Elham1365۵.۰۰۰افزایش سرعت قالب سایت
لولی وش۵۰.۰۰۰تامین هزینه‌ی ماهانه سرور
آرمین زاهدی۵۰.۰۰۰تامین هزینه‌ی ماهانه سرور
فریده۲۰.۰۰۰تامین هزینه‌ی ماهانه سرور
Dry hpr۲۰۰.۰۰۰تامین هزینه‌ی ماهانه سرور
حسین ابراهیمی۲۰.۰۰۰هزینه گواهی SSL دامنه
سینا میرزایی۱۰۰.۰۰۰هزینه گواهی SSL دامنه
ویدیا۲۰.۰۰۰هزینه گواهی SSL دامنه
مهدی دولتیاری۳۵.۰۰۰هزینه پنل ذخیره شعر کاربران
علی صالحی خواه۱۰.۰۰۰هزینه پنل ذخیره شعر کاربران
وحید قلیچ خانی۳۰.۰۰۰هزینه پنل ذخیره شعر کاربران
رعنا لهراسبی۱۰.۰۰۰هزینه پنل ذخیره شعر کاربران
علی احمدی۲۰.۰۰۰هزینه پنل ذخیره شعر کاربران
نوید علیجانی۳۰.۰۰۰تامین هزینه‌ی ماهانه سرور
سوگل۵۰.۰۰۰تامین هزینه‌ی ماهانه سرور
مبینا مشیریان۲۰.۰۰۰تامین هزینه‌ی ماهانه سرور
سجاد عدیلی پور۲۰.۰۰۰تامین هزینه‌ی ماهانه سرور
مح۵۰۰۰تامین هزینه‌ی ماهانه سرور
علی خیابانیان۴۰.۰۰۰هزینه سئو سایت
فریده۲۰.۰۰۰هزینه سئو سایت
م محمدی۲۰.۰۰۰هزینه سئو سایت
های۵۰۰۰هزینه سئو سایت
نوگل نظر۲۵.۰۰۰هزینه سئو سایت
حسین میرزاحسینی۲۰.۰۰۰هزینه سئو سایت
آرین افشار۳۰.۰۰۰تامین هزینه‌ی ماهانه سرور
فاطمه زهرا میثمی۵۰.۰۰۰تامین هزینه‌ی ماهانه سرور
عاطفه شریفان۳۰.۰۰۰تامین هزینه‌ی ماهانه سرور
علیرضا مهدی زاده۵۰.۰۰۰تامین هزینه‌ی ماهانه سرور
مریم مداحی۲۰.۰۰۰بهینه‌سازی قالب سایت
عسل رنجبر۵۰۰۰بهینه‌سازی قالب سایت
عباسعلی میرزایی۱۰.۰۰۰بهینه‌سازی قالب سایت
سامان دارابی۱۰.۰۰۰بهینه‌سازی قالب سایت
نجمه بختیاریان۱۰.۰۰۰بهینه‌سازی قالب سایت
عسل رنجبد۵۰۰۰بهینه‌سازی قالب سایت
احسان سینایی۲۵.۰۰۰تامین هزینه‌ی ماهانه سرور
سجاد عدیلی پور۲۰.۰۰۰تامین هزینه‌ی ماهانه سرور