ترجمه ترانه Working Class Hero


	

همینکه به دنیا آمدی با محروم کردنت از تموم فرصت‌ها
کاری می‌کنند که احساس حقارت کنی
دردت را چنان بزرگ می‌کنند که دیگر نتونی چیزی را
احساس کنی.

باید قهرمان طبقه کارگر بود
این اون چیزیه که باید شد

تو خونه آزارت می‌دهند
و تو مدرسه میفتن به جونت
اگه باهوش و تیز باشی ازت متنفر می‌شن
از احمق‌ها هم که بدشون میاد
و تو تا به تمامی خُل مزاج نشی
نمی‌تونی از قواعدشون پیروی کنی.

ادامه شعر