ترجمه ترانه Working Class Hero

	

همینکه به دنیا آمدی با محروم کردنت از تموم فرصت‌ها
کاری می‌کنند که احساس حقارت کنی
دردت را چنان بزرگ می‌کنند که دیگر نتونی چیزی را
احساس کنی.

باید قهرمان طبقه کارگر بود
این اون چیزیه که باید شد

تو خونه آزارت می‌دهند
و تو مدرسه میفتن به جونت
اگه باهوش و تیز باشی ازت متنفر می‌شن
از احمق‌ها هم که بدشون میاد
و تو تا به تمامی خُل مزاج نشی
نمی‌تونی از قواعدشون پیروی کنی.

باید قهرمان طبقه کارگر بود
این اون چیزیه که باید شد

وقتی بیست سال آزگار شکنجه‌ات دادند
و مرعوبت کردند
بعد توقع دارند که شغلی واسه خودت دست و پا کنی
از اونجایی که پری از ترس و هراس
دیگه نمی‌تونی کاری رو به خوبی انجام بدی.

باید قهرمان طبقه کارگر بود
این اون چیزیه که باید شد

با مذهب،سکس و تلویزیون،منگ نگه‌ات می‌دارند
تو هم فکر می‌کنی که خیلی زرنگی
بی طبقه و آزادی!
و تا آن‌جایی که من می‌بینم،تو یک احمق بیش نیستی.

باید قهرمان طبقه کارگر بود
این اون چیزیه که باید شد

اون‌ها هنوزم به تو میگن
اون بالا بالاها جایی برای تو هست
ولی اول باید یاد بگیری که بخندی وقتی که داری می‌کشی
اگه بخواهی مثل همه‌ی اون جماعت بالا نشین باشی.

باید قهرمان طبقه کارگر بود
این اون چیزیه که باید شد

اگر می‌خوای یک قهرمان باشی،خب بیا دنبال من
اگر می‌خوای یک قهرمان باشی،خب بیا دنبال من.