پاره ای از من
همواره در حسرت گرما
و محروم از آن
پاره ای از من
همساز با سپیده ی بردمیده
و همواره اسیر سایه های رویا
پاره ای از من
سرشار از پر پرواز
و گم کرده سهم خود از آبی آسمان
پاره ای از من

our telegram
تلگرام اکولالیا

اشعار منتخبِ روزانه را در کانال ما بخوانید

من واقعی ام، با چشمان یک کودک
همراه پرندگان مهاجر، گریزان در دوردست ها

اکولالیا | #بلاگا_دیمیتروا
ترجمه از #محمدرضا_فرزاد