پاره ای از من
همواره در حسرت گرما
و محروم از آن
پاره ای از من
همساز با سپیده ی بردمیده
و همواره اسیر سایه های رویا
پاره ای از من
سرشار از پر پرواز
و گم کرده سهم خود از آبی آسمان
پاره ای از من

من واقعی ام، با چشمان یک کودک
همراه پرندگان مهاجر، گریزان در دوردست ها

اکولالیا | #بلاگا_دیمیتروا
ترجمه از #محمدرضا_فرزاد