یکی از بهترین سطرهای لورکا
این است:
“رنج،
همیشه رنج …”
زمانی که سوسکی را می‌کُشی
یا تیغ را برای اصلاح برمی‌داری

یا صبح بیدار می‌شوی
که خورشید را ببینی
به این سطر فکر کن.

اکولالیا | #چارلز_بوکوفسکی
ترجمه از سینا_کمال_آبادی