یکی از بهترین سطرهای لورکا
این است:
“رنج،
همیشه رنج …”
زمانی که سوسکی را می‌کُشی
یا تیغ را برای اصلاح برمی‌داری

our telegram
تلگرام اکولالیا

اشعار منتخبِ روزانه را در کانال ما بخوانید

یا صبح بیدار می‌شوی
که خورشید را ببینی
به این سطر فکر کن.

اکولالیا | #چارلز_بوکوفسکی
ترجمه از سینا_کمال_آبادی