به آن‌چه پیش از من رخ داده
حسادت نمی‌کنم.

با یک مرد بیا
بر روی شانه‌هایت
با صد مرد بیا،در مویت
با هزاران مرد بیا،در میان سینه و پاهایت
بیا،مانند یک رودخانه
پر از مردهای مغروق
که به دریا می‌ریزند،
به خیزابی ابدی،به زمان.

همه‌ی آن‌ها را به آن‌جا بیاور
که من در انتظارت ایستاده‌ام
ما می‌بایست همیشه تنها باشیم
ما می‌بایست همیشه تو و من باشیم
تنها بر زمین
تا زندگیمان را بیاغازیم