آینه‌ها تمام روز تابناک‌اند
هرگز آن‌ها تهی نیستند
مردمک صیقلی‌شان چشمانشان
همچون چشمان گریه می‌درخشد و برق می‌زند
حتّی زیر پلک‌های تاریکی.
در تاریک‌روشن واپسین ساعات شب
آنگاه که خاموشی، خود را در دل سکوت جای می‌دهد
تنها آنگاه است که نور ساکن اندرون آینه‌ها

رخ می‌نماید و چیره می‌شود بر ما،
نوری برکنده از درون آتشی، آبگینه‌وار سرد.

اکولالیا | #سوفیا_اندروسن
ترجمه از #سهراب_رحیمی