از تلخی روز
هیچ نشاطی نیست
در رویاهای شبانه‌ام

اکولالیا | #عباس_کیارستمی