اگر سردت هست
بگو تا یک آغوش
بیشتر دوستت داشته باشم

our telegram
تلگرام اکولالیا

اشعار منتخبِ روزانه را در کانال ما بخوانید


Üşüdüysen söyle sevgilim
seni bir kat daha seveyim

اکولالیا | #جمال_ثریا