ایلهان برک Ilhan berk در تاریخ هجدهم نوامبر ۱۹۱۸در مانسیا در ترکیه به دنیا آمد. او یکی از شاعران برجسته پست مدرن ترکیه می‌باشد که علاوه بر شاعری مترجمی توانمند نیز بود. چنانچه او کتاب‌های مهم ازرا پاوند و نیز آرتور رمبو را به ترکی ترجمه کرده است.

در دانشگاه قاضی آنکار رشته مترجمی زبان فرانسه خوانده بود و به مدت ده سال در دانشگاه تدریس می‌کرد. در جریان شعر نو ترکیه ایلهان برک جایگاه ویژه‌ای دارد چنانچه در جمع ادبی ترکیه از اون با عنوان رنگین کمان عصر طلایی شعر ترک نام می‌برند

هنوز آثاری از این شاعر به صورت کتاب در ایران ترجمه نشده است.