در کوی گریان­‌مسلکان، هر دم پریشان می­‌شوم
در بزمِ هر پیر و جوان، ناگه به‌طغیان می­‌شوم
جایی دگر باید مرا، منزل چراغانی کنم
گر آسمان یاری کند، مفتون باران می­‌شوم

اکولالیا | #حامد_صوفی