از همه ی مکان ها در جهان
درساحل شیفته ی برهنه
با قوی ترین و عمیق ترین حس های عاشقانه
عشق می ورزم
جایی که من با دریا یکی می شوم
با ماه و بادها.

اکولالیا | #سوفیا_اندروسن
ترجمه از #سهراب_رحیمی