محمّد !
دروغ گفتند که خوشبختی
فروخته نمی‌شود
روزنامه‌ها نوشتند:
دیشب آسمان قورباغه بارید
دوست من! خوشبختی‌ات را ربودند
فریبت دادند
عذابت دادند
و تو را
در زنجیر کلمات به صلیب کشیدند
تا به جای تو بگویند: مُردم
که جایی در آسمان به تو بفروشند
آه! گریه شایسته نیست
من خجالت می‌کشم محمّد
قورباغه ها شادی‌مان را به تاراج بردند

و من با وجود درد و رنج
همچنان
در مسیر خورشید حرکت می‌کنم
خنجرها را در شب کاشتند
و سگها
که سقف شب بر آنها آوار شده
سرپیچی می‌کنند
محمّد!
سر می­‌پیچند
مراقب باش
خیانت می‌کنند.

اکولالیا | #عبدالوهاب_بیاتی
مترجمه از #محبوبه_افشاری