بیوگرافی دنیس بروتوس

دنیس بروتوس، شاعر معاصر آفریقایی از اهالی کشور آفریقای جنوبی در سال ۱۹۲۹ زاده شد.وی منشی کمیتیه المپیک غیر نژادپرستان آفریقای جنوبی بود و سال‌ها در لندن به حال تبعید زندگی کرده است.مبارزات بیست ساله او با نظام حاکم بر میهنش بارها او را روانه‌ی دخمه‌های ساروج و آپارتاید کرده است و سال‌ها او را دور از مردمی که به خاطرشان سخن می‌گوید در تبعیدگاه گذاشته است.

بروتوس شاعری است مصمم و پرشور که همواره در شعرش ناپایداری سرنوشت میهن و هم‌میهنان خود را به زیبایی ابدی طبیعت می‌پیوندد و از آن برای تبیین بینش شاعرانه‌ی خود مایه می‌گیرد. شاعر را انسانی انقلابی و در عین حال حافظ سنتی دیرپا می‌داند که در نهایت از ارزش‌های همیشگی تاریخ حربه‌ئی می‌سازد که با آن به جنگ خودکامی و ستم می توان رفت. آخرین مجموعه‌ی این شاعر امید سرسخت بود.

آثار ترجمه شده‌ی دنیس بروتوس

  • مجله شعر شماره دوزاده سال ۱۳۷۳ / مترجمان: عبداللهی، علی؛ بنی یعقوب، کیوان
  • کتاب جمعه سال اول شماره ۲/ ترجمه کریمی حککاک