روزهایی که
سودای عشق
در سر داشتم
عادت به نوشتن شعر
نداشتم

با این حال
زیباترین شعرم را
روزی نوشتم
که عاشق اش بودم

our telegram
عضو کانال تلگرام اکولالیا شوید

و اشعار منتخب روزانه را بخوانید


از این رو
شعرم را
اولین بار
برای او خواهم خواند

اکولالیا | #اورهان_ولی
ترجمه از #سیامک_تقی_زاده