روزهایی که
سودای عشق
در سر داشتم
عادت به نوشتن شعر
نداشتم

با این حال
زیباترین شعرم را
روزی نوشتم
که عاشق اش بودم

our telegram
تلگرام اکولالیا

اشعار منتخبِ روزانه را در کانال ما بخوانید


از این رو
شعرم را
اولین بار
برای او خواهم خواند

اکولالیا | #اورهان_ولی
ترجمه از #سیامک_تقی_زاده