سوفیا دملو برینر آندرسن درشهر پورتو پرتغال در سال ۱۹۱۹ متولد شد ولی بیشتر زندگی خود را در لیسبن گذراند. پدرپدرش دانمارکی بود که به هنگام دریانوردی وقتی به شهر پورتو رسید عاشق زنی شد و برای همیشه در آن شهر اقامت کرد. به همین علت است نام خانوادگی دانمارکی دارد.

سوفیا دملو کارش ترجمه ی ادبیات معصر جهان را انجام می داد و کارهای شاعرانی از جمله شکسپیر،دانته، لورد بایرون، و اوریپید را به پرتغالی ترجمه کرد. او همچنین بسیاری از بزرگان ادبیات پرتغال را به فرانسه ترجمه کرده است. از آن جمله است ترجمه آثار فرناندو پشوآ که سالها به طول انجامید وبزرگترین پروژه ی ترجمه ای ی عمرش بود. او در دهه ی هفتاد از طرف حزب سوسیالیست نماینده ی پارلمان شد ولی وقتی با دروغ سیاست روبروشد از نمایندگی استعفا داد. پس از آن برای همیشه منزوی شد و بیست سال آخر عمرش را در خانه ای در نزدیکی دریا گذراند.
سوفیا محبوب ترین شاعر پرتغال است و مردم او را با نام کوچکش می شناسند و صدا می‌زنند. شهرت و محبوبیت از او اسطوره ای در کنار فرناندو پسوا ساخته است .سوفیا،چهره ی بزرگ شعر مدرن پرتغال است که بسیاری از منتقدین عمری را صرف نقد آثار وی کرده‌اند.