مارگوت بیکل شاعر آلمانی در سال ۱۹۵۸ به دنیا آمد. او در زمینه‌ی الهیات و گفتگودرمانی تحصیل کرده و یکی از متخصصان آلمانی در این زمینه در دوره‌ی خود بود.مارگوت در جامعه ادبی آلمان چندان شخصیت شناخته شده‌ای نیست.

با این حال در ایران او را اولین بار شاملو به جامعه‌ی ادبی معرفی کرد. اشعار او توسط احمد شاملو، محمد زرین‌بال و ندا زندیه به فارسی برگردانده شده است. در حال حاضر وی در منطقه آلگوی در جنوب آلمان از طریق ایجاد ارتباط بیمارانش با حیوانات و محیط زیست به روش درمانی اشتغال دارد.

آثار ترجمه شده‌ی مارگوت بیکل

  • سکوت سرشار از ناگفته‌هاست / ترجمه احمد شاملو و محمد زرین‌بال / انتشارات ابتکار
  • چیدن سپیده دم / ترجمه احمد شاملو و محمد زرین‌بال / انتشارات ابتکار
  • عاشقانه‌هایی که من دوست می‌دارم / ترجمه ندا زندیه / انتشارات دارینوش
  • فرشته‌ای در کنار توست / ترجمه ندا زندیه و یغما گلرویی / انتشارت دارینوس
  • یک روز باز ترا خواهم دید / ترجمه سحر اسکندرفر / انتشارات دارینوش
  • همچون کوچه‌ئی بی‌انته / ترجمه احمد شاملو