مرگ
مرا در کام خود فرو خواهد برد
عشق در آخرین نگاه
با موجی از درد
و رهایی
شبیخون خواهد زد بر حواسم
انس خواهم گرفت به آن
به اندازه ی زندگی
همه‌ی دار و ندارم خواهد شد
برای همیشه از آن من
هیچکس آن را غصب نتواند کرد
مرگ،دربندم نخواهد کشید

our telegram
تلگرام اکولالیا

اشعار منتخبِ روزانه را در کانال ما بخوانید

با عهد و پیمان یا وظیفه
با احساس گناه یا وعده و وعیدها
او سرانجام
سند آزادی مرا صادر خواهد کرد

اکولالیا | #بلاگا_دیمیتروا
ترجمه ی #فریده_حسن‌زاده
گزیده ی اشعار بلاگا دیمیتروا شاعر ملی بلغار – نشر علم