مرگ
مرا در کام خود فرو خواهد برد
عشق در آخرین نگاه
با موجی از درد
و رهایی
شبیخون خواهد زد بر حواسم
انس خواهم گرفت به آن
به اندازه ی زندگی
همه‌ی دار و ندارم خواهد شد
برای همیشه از آن من
هیچکس آن را غصب نتواند کرد
مرگ،دربندم نخواهد کشید

با عهد و پیمان یا وظیفه
با احساس گناه یا وعده و وعیدها
او سرانجام
سند آزادی مرا صادر خواهد کرد

اکولالیا | #بلاگا_دیمیتروا
ترجمه ی #فریده_حسن‌زاده
گزیده ی اشعار بلاگا دیمیتروا شاعر ملی بلغار – نشر علم