نشسته در برابر یکدیگر
سخن می رانیم حول و حوش
نکته اصلی:
اگر از سوی دیگر عملا

چه کسی حقیقت را می گوید؟
کلمات یا سکوت
نگاه یا صدا
دست یا اشاره
آرامش یا اضطراب
دوری یا نزدیکی


رو در روی یکدیگر می‌نشینیم
پشت به خود
با چهره‌هایی اجیر شده
و اشاره‌ای گذرا به حقیقت

ما اصل نکته را کتمان می‌کنیم.
اکولالیا | #بلاگا_دیمیتروا
از کتاب شعر زنان جهان