هر شب می‌میرم
و از نو متولد می‌شوم
هنگام طلوع

اکولالیا | #عباس_کیارستمی