منتظر آمدن همه نباش
یک نفر
هیچ وقت نمی‌آید

اکولالیا | #اوزدمیر_آصف
ترجمه از #سیامک_تقی_زاده