راستش را می‌گویم
آه ، که دوست داشتن تو
چنین که دوستت دارم
چه دردآور است

با عشق تو
هوا آزارم می‌دهد
قلبم
و کلام نیز

پس چه کسی خواهد خرید
یراق ابریشمین
و اندوهی از قیطان سپید
تا برایم دستمالهای بسیار بسازد ؟


آه ، که دوست داشتن تو
چنین که دوستت دارم
چه دردآور است

اکولالیا | #فدریکو_گارسیا_لورکا