بگو دوستت دارم تا زيبائيم افزون شود
که بدون عشق تو زيبا نخواهم بود
بگو دوستت دارم تا سر انگشتانم
طلا شده، و پيشانيم مهتابي گردد
بگو و ترديد نكن
که بعضي از عشق ‌ها قابل تأخير نيستند
اگر دوستم بداري تقويم را تغيير خواهم داد
فصل‌ هايي را حذف نموده
يا فصل‌ هايي را به آن اضافه خواهم کرد
و زمان گذشته را به پايان خواهم رساند
و به جاي آن پايتختي براي زنان تاسيس خواهم کرد
اگر تو معشوقه‌ ام شوي، من پادشاهي خواهم بود
و ستارگان را با سفينه‌ ها و لشکريان فتح خواهم کرد
از من خجالت نکش، که اين فرصتي ست براي من
تا پيام آوري باشم ميان تمام عاشقان

اکولالیا | #نزار_قبانی