آه رویاها، شما که غروب کردید و
محو شدید، در بامدادی زود!
آه ای جهان ها، ای تکه پاره هایتان
در اعماق روح!
آه ای دریاها، شمایی که پنهانید
در کف برکه ای!
آه ای آسمانها، ای پوشیده از ستارگان
در کاسه چشمهای من!

our telegram
عضو کانال تلگرام اکولالیا شوید

و اشعار منتخب روزانه را بخوانید


آه ای جاودانیت، که پروازمی کنی
در لحظه ای!
آه ای زندگی دیگرم، که از دست رفتی
و من اینچنین دلتنگ تو بودم.

اکولالیا | # میگل_د_اونامونو
ترجمه از #علی_اصغر_فرداد
از سایت شاعران جهان