بعد از آن پیک‌های شراب
پس از آن ظرف‌های میوه
فراموش‌مان شد نغمه‌ای با هم سر دهیم
در آن غروب جدایی‌مان
به شهادت ستارگان شبانگاهی
ما باز هم آواز می‌خواندیم
اما
دیگر به تنهایی


اکولالیا | #اورهان_ولی
ترجمه از #شهرام_شیدایی
از مجموعه: رنگ قایق ها مالِ شما