در این عکس موهنی که در خیابان‌ها یواشکی می‌فروشند
(که مبادا پلیس ببیند) چه می‌کنی؟
در آن عکسِ هرز می‌شود مگر
چهره‌ای چنان رویایی داشت؟

کی می‌داند چه زندگیِ تباه و خفت‌باری پیش گرفته‌ای
چه جاهای وحشتناکی که نبوده‌ای
وقتی برای این عکس ژست می‌گرفتی
چه ارزان و حقیر بودی.

our telegram
تلگرام اکولالیا

اشعار منتخبِ روزانه را در کانال ما بخوانید


اما برغم تمامِ این‌ها برای من همان صورتِ رویایی می‌مانی،
تَنی که برای لذت‌های یونانی ساخته شده
این‌طوری در یادم می‌مانی و
شعرم از تو یاد می‌کند.

اکولالیا | #کنستانتین_کاوافی
ترجمه از #فرزانه_دوستی