می‌دانم
با کاسه‌های گلدار چینی
پشت سرم آب نمی‌پاشی
بعد از رفتن‌ام
کم حرف نمی‌شوی
کم نمی آوری
به زودی
کسی را پیدا می­ کنی
که بهتر از من باشد
و تمام بدی­ های تو را
نادیده بگیرد

اکولالیا | #آرزو_نوری