تاج گُل با‌شکوهت
عطر افشان و خرم است
از گل‌های تاجت رایحه جاری‌است
و جعد گیسوانت از غرور عاری‌ست
تاج گل با‌شکوهت
عطر افشان و خرم است.

تاج گل با‌شکوهت
عطر افشان و خرم است
و چشمان رعد نیروی کشنده‌ای
نه، باورم نیست که عاشق نبوده‌ای
تاجِ گُلِ با‌شکوهت
عطر افشان و خرم است.


تاج گُل با‌شکوهت
عطر افشان و خرم است
سعادت، پرنده‌ای‌ست
که در قلب رها می‌گیرد
و کنارت، مرتبه‌ای
که شوق آواز مرا می‌گیرد.
تاج گُل با‌شکوهت
عطر افشان
و
خرم است.

اکولالیا | #آفاناسی_فیت
ترجمه از #حمیدرضا_آتش_برآب
از کتاب عصر طلایی و عصر نقره‌ای شعر روس – نشر نی