سخت بود
فراموش کردن کسی
که با او
همه چیز و همه کس را
فراموش می‌کردم

our telegram
تلگرام اکولالیا

اشعار منتخبِ روزانه را در کانال ما بخوانید


اکولالیا | #ایلهان_برک
ترجمه از #سیامک_تقی_زاده