جهان
پیرتر از آن است
که بگویم دوستت می‌دارم،
من این راز را به گور خواهم برد.
مهم نیست
صبح‌ها گریه می‌کند کودکِ همسایه
به جای خودش،
ظهرها گریه می‌کند کودکِ همسایه
به جای من،
و شب‌ها
همچنان گریه می‌کند کودکِ همسایه
به جای همه

our telegram
عضو کانال تلگرام اکولالیا شوید

و اشعار منتخب روزانه را بخوانید


حق با اوست
همه‌ی ما بی‌جهت به جهان آمده‌ایم.
جهان
پیرتر از آن است
که این همه حرف،
که این همه حدیث

اکولالیا | #سیدعلی_صالحی