جهان
پیرتر از آن است
که بگویم دوستت می‌دارم،
من این راز را به گور خواهم برد.
مهم نیست
صبح‌ها گریه می‌کند کودکِ همسایه
به جای خودش،
ظهرها گریه می‌کند کودکِ همسایه
به جای من،
و شب‌ها
همچنان گریه می‌کند کودکِ همسایه
به جای همه


حق با اوست
همه‌ی ما بی‌جهت به جهان آمده‌ایم.
جهان
پیرتر از آن است
که این همه حرف،
که این همه حدیث

اکولالیا | #سیدعلی_صالحی