هدفی نیست
من زه کمان را می‌کشم
و رهایش می‌کنم
بدون تیر.

اکولالیا | #گئورک_امین
مترجمه از #واهه_آرمن