هربار که
هوای رفتن به سرم می زند
می روم
در گوشه ای
تنها می نشینم

تا این سودا
از خیالم
بگذرد

our telegram
تلگرام اکولالیا

اشعار منتخبِ روزانه را در کانال ما بخوانید


می دانم
اگر بروم
هرگز به اینجا
بازنخواهم گشت

اکولالیا | #جمال_ثریا
ترجمه از #سیامک_تقی_زاده
از سایت خانه شاعران جهان