این سکوت از آنِ ما نیست
هیچ‌ کس این سکوت را آرزو نکرده‌ است
هیچ‌ کس این سکوت را نخواسته‌ است
با میز اشتباه گرفته می‌شود این سکوت
با هراس اشتباه گرفته می‌شود
این سکوت
با رنج اشتباه گرفته می‌شود
این سکوت

اکولالیا | #لوییس_عمر_لارا_مندوزا