به پائیز رفته‌ایم
تو در زیبائی
و من در تنهائی

اکولالیا | #زهره_میرشکار