زیباترین‌هایم در جهان
مرغان دریایی
چقدر بی‌جهت از شما ترسیده‌ام
آنجا در جزیره کاشیک
فرود آیید به رویم فرود آیید
بزنید مرا بزنید
با منقارهایتان که بوی عروس های دریایی می‌دهند
آه چه بی‌جهت از شما ترسیده‌ام

نمی‌دانم که
چون من
هم ماهی‌ام هم پرنده
اما هنوز نمی‌فهمم
چرا این همه جدا از شما نشسته ام

اکولالیا | #جان_یوجل
ترجمه از #مجتبی_ارس