آدم‌ها
وقتی می‌آیند
موسیقی‌شان را هم با خودشان می‌آورند …
ولی وقتی می‌روند
با خود نمی‌برند‌‌ !

آدم‌ها
می‌آیند
و می‌روند
ولی در دلتنگی‌هایمان‌‌
شعرهایمان‌‌
رویاهای خیس شبانه‌‌مان می‌مانند‌‌‌ !

جا نگذارید ! 
هر چه را که روزی می‌آورید را
با خودتان ببرید‌ !
وقتی که می‌روید
دیگر
به خواب و خاطره‌‌‌ی آدم برنگردید.

از سایت کوچه باغ شعر