کبوتر اشتباه کرده است
چه اشتباهی
سوی شمال رفت، به جنوب رسید
فکر کرد گندم، آب است
چه اشتباهی
فکر کرد دریا، آسمان است
و شب، بامداد
چه اشتباهی
ستاره‌ها، قطره‌های شبنم
و گرما، برف
چه اشتباهی


که دامن‌ات، پیراهنش بود
و دل‌ات، لانه‌اش
چه اشتباهی
او بر ساحل خوابی
تو بر بالای شاخه‌ای

اکولالیا | #احمدرضا_احمدی