واژه‌هایت در قلب من  
دایره‌های سطح آب را می‌مانند 
بوسه‌ات بر لبانم 
به پرنده‌ای در باد می‌ماند 
چشمان سیاهم بر روشنای اندامت 
فواره‌های جوشان در دل شب را یادآورند 
چونان ستاره ی زحل 
بر مدار تو دور دایره می‌گردم 
در رویاهایم 
بر مداری می‌چرخم 

our telegram
تلگرام اکولالیا

اشعار منتخبِ روزانه را در کانال ما بخوانید


عشق من 
نه به درون می‌روم 
نه باز می‌گردم