عشق را بی خیال
دوست دارم
لابه لای موهای بلوندت
بمیرم

اکولالیا | #ریچارد_براتیگان