خانه‌ها با آدم‌ها می‌روند
با اسباب‌ و اثاث‌شان
با پرده‌های‌شان.

نوبت ما که می‌رسد
پیدایشان می‌کنیم و
خاک‌شان را می‌گیریم و
بعد سال‌ها

می‌گذاریم‌شان همان‌جا که بوده‌اند
نزدیک پنجره‌ای که رو به درخت باز می‌شود.

اکولالیا | #یانیس_ریتسوس
برگردان از #محسن_آزرم