این روزها انسان ها بر روی ماه گام می‌زنند
و رد پاهایشان را مثل کدو
روی آن دنیای مرده می‌کارند.
در حالی که
روی همین زمین زنده
در سال بیش از سه میلیون نفر از گرسنگی می میرند

our telegram
تلگرام اکولالیا

اشعار منتخبِ روزانه را در کانال ما بخوانید

اکولالیا | #ریچارد_براتیگان
ترجمه از #یگانه_وصالی
از کتاب دری لولا شده به فراموشی/نشر چشمه

از کتاب دری لولا شده به فراموشی – نشر چشمه