عریان
بی دفاع
لبالب
چشم ها، بازِ باز
به گوش

our telegram
تلگرام اکولالیا

اشعار منتخبِ روزانه را در کانال ما بخوانید


شناور بودیم
در دریایی از
اشک و خون

اکولالیا | #تادئوش_روژه‌ویچ
ترجمه از #محمدرضا_فرزاد
از کتاب نبودنت – نشر چشمه