یک واژه
در انتظار
بهمنی می‌شود
از واژگان بیشتر،
آن‌گاه که
در انتظار
زنی هستی

اکولالیا | #ریچارد_براتیگان
ترجمه: #یگانه_وصالی
از کتاب دری لولا شده به فراموشی/نشر چشمه
ارسال کننده سالار یزدانی

از کتاب دری لولا شده به فراموشی – نشر چشمه