گل های آفتابگردان
سرافکنده نجوا می‌کنند
در پنجمین روز ابری

اکولالیا | #عباس_کیارستمی