در امتداد ساحل 
در پایان روز 
گام تنها صدا 
مدتی فقط صدا 
تا به میل خود ایستادن 
بعد هیچ صدا 
در امتداد ساحل 
مدتی هیچ صدا 
بعد به میل خود رفتن 

our telegram
تلگرام اکولالیا

اشعار منتخبِ روزانه را در کانال ما بخوانید

گام تنها صدا
مدتی فقط صدا
در امتداد ساحل
در پایان روز