بگذار دوست بدارمت.
تو مانع نخواهی شد
که اسب مغرور یالش را تکان دهد
ماسه‌ها را لگدمال کند
و در باله‌ی خشمش
هر کجا که خواست برود.
دوستت دارم.
عشقم شانه‌های ظریفت را
بامهربانی میان گردبادش می‌گیرد
شنلی می‌شود که تو را با خود ببرد

our telegram
تلگرام اکولالیا

اشعار منتخبِ روزانه را در کانال ما بخوانید

خشن‌تر از باد
سیاه‌تر از درونش.
پرزی ریز در مشتِ هذیان
از خوشی می‌گریم
وقتی تو را به خود می‌فشارم و له می‌کنم.

ترجمه از اصغر نوری

از مجموعه‌ی «شب با من از تو حرف می‌زند»