در تمام طول این سفر اگر
طول و عرض صفر را
طی نکرده‌ام

در عبور از این مسیر دور
از الف اگر گذشته‌ام
از اگر اگر به یا رسیده‌ام
از کجا به ناکجا …

یا اگر به وهم بودنم
احتمال داده‌ام
باز هم دویده‌ام

our telegram
عضو کانال تلگرام اکولالیا شوید

و اشعار منتخب روزانه را بخوانید


آنچان که زندگی مرا
در هوای تو
نفس نفس
حدس می‌زند

هرچه می‌دوم
با گمان رد گام‌های تو
گم نمی‌شوم

راستی
در میان این همه اگر
تو چقدر بایدی !

اکولالیا | #قیصر_امین_پور
از کتاب دیوان کامل اشعار قیصر امین‌پور
ارسال کنننده سالار یزدانی